domein domain

Gebied of bereik waartoe een informatiesysteem, e-mailsysteem, netwerk, programma of variabele zich beperkt. In internet, de groep hosts vermeld na ‘@’.

DOMEIN

Een domein is een eigen gebied op het World Wide Web. Dat kan een computer of Internetsite zijn. Elk domein is een uniek internetadres, dat nodig is om via internet te kunnen worden bereikt. De naam bestaat uit minimaal twee delen, gescheiden door een punt. Een domeinnaam is gekoppeld aan een IP-adres. De computer die de namen aan de nummers koppelt is een domeinnaamserver. Zie ook IP-ADRES, SUBDOMEIN en PUBLIC DOMAIN.

domein scope

Bij programmeren, het domein.