IP-adres dot address

Vier getallen gescheiden door een punt, gebruikt als IP-adres in IPv4, zie dotted decimal.

IP-adres Internet number

De vier getallen gescheiden door drie punten (IPv4), zie IP address. Straks IPv6.

IP-ADRES

Uniek adres in de vorm van getallen, waarmee een computer geïdentificeerd kan worden. Het nummer bestaat uit twee delen: het eerste deel (netwerkadres) bepaalt het netwerk waar het IP-adres voorkomt. Het tweede deel (hostadres) geeft aan welke computer wordt bedoeld. Zie ook NAME SERVER.