Information Provider IP

Informatieleverancier.

Intellectual Property IP

Intellectueel eigendom, auteursrechten.

Internet Protocol IP

Internetwerking protocol, algemene term die duidt op het protocol gebruikt voor internetworking, nu meestal specifiek internetwerking gedeelte van TCP/IP.

IP

Afkorting van Internet Protocol. De op internet gehanteerde taal om gegevens uit te wisselen. Met deze taal kan een computer precies aangeven naar welk adres de informatie toe moet.
Image point
Implementation plan
Incentive pay
Industrial property
Information professional
Information provider
Ingress protection
Innings pitched
Instruction pointer
Integer programming
Integrated project (ERCIM)
Intellectual property
Intelligent peripheral
International Protection rating
Internet protocol (RFC 791)
Internetworking protocol
Interrupt process
Ipswich UK postal code