abandonware

Verouderde programma’s, meestal spelletjes, die niet meer verkocht of ondersteund worden en vaak gratis beschikbaar zijn.

ABANDONWARE

Oudere software, voornamelijk spellen, die door de fabrikant gratis en rechtenvrij ter beschikking van de internetwereld is gesteld.

AD-SUPPORTED SOFTWARE

Software waarvoor betaald is door reclame. Het is gratis (vaak webbased) software die advertenties bevat. Voor een kleine vergoeding wordt vaak de mogelijkheid geboden de reclame eruit te halen.

advertizing software adware

Gratis spelletjes die je in internet kunt spelen met steeds wisselende reclame of peer-to-peer-programma’s. Je gegevens worden doorgegeven en je krijgt advertenties voorgeschoteld.

ADWARE

Programma met ingebouwde reclame om daarmee de kosten terug te verdienen. Adware is in principe gratis software, maar in tegenstelling tot freeware moet reclame in beeld geaccepteerd worden. Zo niet, dan moet een versie gekocht worden die geen reclame heeft. Zie ook PITCHWARE.

ANNOYWARE

Term voor software (meestal shareware) waarin telkens, tot vervelens toe, gevraagd wordt voor betaling.

antimalware

Programma’s om zich tegen malware te beschermen.

authorware

Programmatuur voor het ontwikkelen van lessen en instructie, zowel voor klassikaal gebruik als e-learning.

AUTHORWARE

Programma waar les- en instructiemateriaal ontwikkeld kan worden.

aware

Toevoeging die aangeeft dat een programma tijdens het laden signaleert dat iets bepaalds aanwezig is en dat zal gebruiken bij de uitvoering van opdrachten.

BEGGARWARE

Scheldnaam voor SHAREWARE, waarbij de makers om een vergoeding zouden bedelen.

BELTWARE

Term voor elektronische apparatuur die aan een riem wordt gedragen, zoals een GSM,een PDA of een pieper.

BETAWARE

Software die nog niet helemaal af is en eigenlijk nog in de testfase is. Vaak worden bètaversies met opzet verspreid, zodat er nog allerlei fouten uitgehaald kunnen worden

BLOATWARE

Uitdrukking die gebruikt wordt voor software die veel overbodige functionaliteit heeft en vaak veel (overbodige) ruimte op de vaste schijf inneemt. Ook wel FATWARE genoemd.

BRIDGEWARE

Software of hardware die gegevens in verschillende formaten voor verschillende platforms kan omzetten.

BROCHUREWARE

Software die aangekondigd is, maar nog niet bestaat. Manier van marketing om te onderzoeken of er een markt is voor bepaalde software. De term brochureware wordt ook wel gebruikt voor brochures en ander printmateriaal dat zonder veel aanpassingen op internet gezet kan worden. Bijvoorbeeld door middel van een PDF-bestand. (Ook wel WISHWARE, SLIDEWARE of VAPORWARE genoemd.)

CARDWARE

Software (freeware) waarvoor de maker als dank een briefkaart of ansichtkaart vraagt. Ook wel postcardware genoemd.

CAREWARE

Software waarvan de maker verwacht dat de gebruiker als betaling geld aan een goed doel geeft. Ook wel charityware genoemd.

CENSORWARE

Software die internetpagina\s kan filteren op grond van ongewenste inhoud, zoals porno, geweld en racisme. Ook wel FILTERWARE of NANNYWARE genoemd. Voorbeelden: NETNANNY, CYBERSITTER en CYBER PATROL'

CHARITYWARE

Software waarvan de maker verwacht dat de gebruiker als betaling geld aan een goed doel geeft. Ook wel careware genoemd.

CLICKWARE

Software die via internet besteld en gekocht kan worden (door een klik met de muis).

CLIENTSOFTWARE

Softwareprogramma\s die toegang bieden tot netwerkbronnen door een verbinding tot stand te brengen met een server. Een voorbeeld van een client is een browser zoals Microsoft Internet Explorer.'

gesloten software closed software

Programmatuur die slechts door één leverancier geleverd wordt, bijvoorbeeld Microsoft.

bedrijfseigen software closed source

Software die van één fabrikant is en beschermd wordt, bijvoorbeeld Windows. Tegengesteld open source.

groeps-software collaboration software

Nieuwe term voor groupware, programmatuur gebruikt om mensen in een project te laten samenwerken.

COMMUNICATIESOFTWARE

Software waarmee koppelingen tussen computers mogelijk worden gemaakt.

COURSEWARE

Lesprogramma\s of geprogrammeerd computerlesmateriaal waarmee mensen iets kunnen leren. Vaak interactief. Zie ook OPEN COURSEWARE.'

criminele software crimeware

Software gericht op het plegen van overtredingen en misdaden, nu meestal in internet.

CRIMEWARE

Term voor software die voor fraude of bijvoorbeeld identiteitsdiefstal gebruikt wordt.

CRIPPLEWARE

Programma met ingebouwde beperkingen om registratie/aanschaf te stimuleren. Na registratie/aanschaf wordt de volledige versie toegestuurd. Zie ook TRASHWARE of LITEWARE.

crippleware

Aanduiding van een shareware-programma waaruit essentiële functies onbruikbaar (kreupel) zijn gemaakt of verwijderd.

CROSSWARE

Software die op of voor een bepaalde machine ontwikkeld is en op een andere gebruikt wordt.

CRUDWARE

Term voor grote hoeveelheid software (meestal FREEWARE), die veelal gratis aan bepaalde groepen gebruikers wordt uitgedeeld. De term wordt ook gebruikt voor software, die veel plaats op een vaste schijf inneemt en waar niemand op zit te wachten. De kwaliteit ervan is vaak twijfelachtig.

demoware

Demonstratieprogramma voor mogelijke investeerders, bevat weinig of geen functionaliteit.

DEMOWARE

Beperkte versie van een software-programma die slechts bepaalde functionaliteit laat zien. Meestal bedoeld als demonstratieprogramma om potentiële kopers te prikkelen.

DRIBBLEWARE

Term voor nog niet bestaande software die aangekondigd is en goede recencies heeft gekregen. Het is eigenlijk de stap die volgt na vaporware. De term wordt echter ook gebruikt voor software die nog niet af is. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van internet kunnen updates gedownload worden.

drive-by malware

Kwaadaardig programma dat zich in je pc nestelt na een bezoek aan een website; moeilijk te detecteren als het alleen in je geheugen zit.

eduware

Programma’s voor educatieve doeleinden (ontwikkelen en presenteren).

EDUWARE

Verzamelnaam voor educatieve software.

EVOLWARE

Afkorting van EVOLvable hardWARE. Een toekomstige benadering van computer- en softwareontwerp, waarbij het mogelijk moet worden dat computerapparatuur zichzelf kan verbeteren

EXPIREWARE

Software met ingebouwde verloopmogelijkheid. De software kan vanaf een bepaald moment niet meer gebruikt worden. Dat wordt bereikt door het inbouwen van een \verloopdatum\' of een \'verloopperiode\'. Ook wordt wel ingebouwd dat de software een maximaal aantal keren te gebruiken is.'

fatware

Uitdrukking om afkeer aan te geven over het feit dat programmatuur steeds groter wordt.

FATWARE

Uitdrukking die gebruikt wordt voor software die veel overbodige functionaliteit heeft en veel (overbodige) ruimte op de vaste schijf inneemt. Ook wel BLOATWARE genoemd.Uitdrukking om aan te geven dat programma\s steeds sneller en groter worden, mogelijk zelfs sneller groeien dan geheugen- en schijftechnologie aankan.'

FEEWARE

Term die gebruikt wordt als tegenovergestelde van FREEWARE en waarvoor wel een vergoeding gevraagd wordt

FILTERWARE

Software die internetpagina\s kan filteren op grond van ongewenste inhoud, zoals porno, geweld en racisme. Ook wel CENSORWARE of NANNYWARE genoemd. Voorbeelden: NETNANNY, CYBERSITTER en CYBER PATROL'

firmware

Programmatuur bijvoorbeeld gebruikt voor de boot, gegevens of fonts vastgelegd in ROM of flash-geheugen; BIOS wordt EFI, eerder microcode.

FIRMWARE

Software, ingebouwd in hardware, die activiteiten van de microprocessor regelt.

FREEWARE

Gratis software die van internet afgehaald kan worden en die gebruikt mag worden, mits er niets aan veranderd wordt. Er rust copyright op. De software mag niet commercieel verhandeld worden.

fringeware

Dubieuze software, op het randje en meestal gratis.

FRINGEWARE

Software van dubieuze stabiliteit of waarde, meestal freeware. Zie ook FREEWARE.

FRITTERWARE

Term voor programma\s die uitgerust zijn met veel overbodige functies en mogelijkheden. De uitdrukking komt van het lang moeten \'freutelen\' (fritter) om een programma onder de knie te krijgen.'

FRONTWARE

Software die een grafische gebruikersmogelijkheid (GUI) biedt aan een programma dat tekstgeoriënteerd is. Ook wel SCREENSCRAPER genoemd.

goodware

Goede software, zonder malware en liefst met bescherming tegen malware.

grayware

Software die vaak zonder medeweten van de gebruiker meegeïnstalleerd wordt, en die meestal moeilijk te verwijderen is; vorm van malware.

GRAYWARE

Het menselijk brein (als onderdeel van WETWARE).

groupware

Programmatuur waarmee verscheidene gebruikers in een netwerk, zonder dubbel werk te doen, samen aan één project kunnen werken.

GROUPWARE

Software voor meer dan één gebruiker met als doel de communicatie tussen de medewerkers van een bedrijf efficiënter te laten verlopen, veel gebruikt in netwerken. Bekende groupwareprogramma\s zijn: Lotus Notes, Novell Groupware en Exchange. Zie ook LAN.'

GUILTWARE

Uitdrukking voor freeware programma\s waarvan de maker constant beweert hoeveel werk hij er aan gehad heeft en daardoor op de schuldgevoelens van de gebruiker probeert in te spelen. Zie ook FREEWARE. Chattaal'

HOOKEMWARE

Software met ingeperkte functionaliteit met als doel de gebruiker te prikkelen de volledige versie te kopen. Komt van de term hooked, verslaafd.

HardWare HW

De apparatuur, alle kasten, dozen, elektronica, kabels, beeldschermen en dergelijke.

HYPERWARE

Software die HYPERTEKST gebruikt.

infoware

Elektronische informatie die verkocht wordt, bijvoorbeeld marktinformatie.

INFOWARE

Informatie die elektronisch verkocht wordt, zoals bijvoorbeeld een elektronische versie van een database.

pauzesoftware intermission software

Destijds, een programma om RSI te voorkomen door regelmatig te stoppen met beeldschermwerk; kan je beter zelf aanleren.

INTRANETWARE

Door Novell op Netware 4.x ontwikkelde intranetsoftware

LIFEWARE

Bijnaam voor de mensheid, als tegenovergestelde van software en hardware. Ook wel WETWARE, WARMWARE of GRAYWARE genoemd.

LITEWARE

Programma met ingebouwde beperkingen om registratie/aanschaf te stimuleren. Na registratie/aanschaf wordt de volledige versie toegestuurd. Zie ook CRIPPLEWARE.

kwaadwillige software malicious code

Alle vormen van software die bedoeld zijn om programma’s, gebruikers, netwerken en/of apparaten te schaden.

MALICIOUS SOFTWARE

Afgekort MALWARE, kwaadwillend bedoelde software. Aanduiding voor een specifiek virus dat zich geheel zelfstandig via netwerken en e-mail kan verspreiden zonder dat de gebruiker het merkt. Een van de eerste malwarevirussen was Melissa. Sindsdien is er een groot aantal varianten en afgeleiden in omloop

malicious software malware

Virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere kwaadwillige programma’s zoals spyware en IRC-bots.

MALWARE

Afkorting van MALicious softWARE, kwaadwillend bedoelde software. Aanduiding voor een specifiek virus dat zich geheel zelfstandig via netwerken en e-mail kan verspreiden zonder dat de gebruiker het merkt. Een van de eerste malwarevirussen was Melissa. Sindsdien is er een groot aantal varianten en afgeleiden in omloop
Malicious software

Master of Business Administration-ware MBAware

Programma’s voor het oplossen van problemen van administratieve aard, een uitgebreid EIS.

MESSAGE ORIENTED MIDDLEWARE

Afgekort MOM. Speciale software waarmee in een netwerk boodschappen verstuurd en ontvangen kunnen worden zonder dat de gebruiker daar iets van merkt.

middleware

Systeemprogrammatuur, zoals database managementsysteem, TP-monitor, screen handler, SQL. Werd vooral gebruikt in client/server-systemen.

MIDDLEWARE

Softwarelaag tussen bestaande systemen en onderdelen. Middleware doet niets anders dan het koppelen van diverse systemen die los van elkaar werden ontwikkeld.

nagware

Programma’s die de gebruiker eraan blijven herinneren dat hij nog niet betaald heeft.

NAGWARE

Sharewaresoftware die bij het opstarten de gebruiker tot vervelens toe waarschuwt zich te registreren of te pas en te onpas reclame op het scherm laat verschijnen. Zie ook SHAREWARE.

nannyware

Programma dat internetpagina’s scant op ongewenste inhoud en alleen de gewenste inhoud doorlaat.

NANNYWARE

Software die internetpagina\s kan filteren op grond van ongewenste inhoud, zoals porno, geweld en racisme. Nanny is de Engelse term voor kindermeisje. Ook wel FILTERWARE of CENSORWARE genoemd. Voorbeelden: NETNANNY, CYBERSITTER en CYBER PATROL'

NetWare

Client/server-netwerkprogrammatuur van Novell, nu Open Enterprise Server.

NETWARE

Netwerkbesturingssysteem dat in het begin van de jaren tachtig is ontwikkeld door de firma Novell.

Original Equipment Manufacturer software OEM software

Programmatuur verkocht door een andere leverancier.

OEM-SOFTWARE

Afkorting van Original Equipment Manufacturer-software. Software die wordt verkocht door een andere leverancier. Bijvoorbeeld: DOS en Windows die standaard met een pc worden meegeleverd. Het is weliswaar goedkoop, maar een upgrade van de software is meestal niet mogelijk.

online software

Via internet de software van een leverancier gebruiken, ook genoemd SaaS (vroeger ASP).

OPEN COURSEWARE

Digitaal lesmateriaal dat voor iedereen vrij toegankelijk en te bewerken is.

OPEN SOURCE SOFTWARE

Software die vrij is van auteursrecht en daardoor door iedereen te gebruiken en aan te passen is. Bijvoorbeeld het besturingssysteem Linux, ontwikkeld door de Finse informaticastudent Linus Thorvalds met medewerking van duizenden programmeurs die op internet zijn aangesloten. Linux is gratis en mag gratis worden verspreid. Zie ook BRONCODE.

Opensourcesoftware OSS

Software waarvan zowel de executable als het bronprogramma is vrijgegeven; mag aangepast worden.

PAYWARE

Software waarvoor betaald moet worden.

Public Domain Software PDS

Programma’s in openbaar bezit.

PITCHWARE

Hetzelfde als ADWARE. Programma met ingebouwde reclame om daarmee de kosten terug te verdienen. Pitchware is in principe gratis software, maar in tegenstelling tot freeware moet reclame in beeld geaccepteerd worden. Zo niet dan moet een versie gekocht worden die geen reclame heeft.

POACHWARE

Term die gebruikt wordt voor het "overplakken" van een banner door een andere banner (door software als Gator).

POSTCARDWARE

Software (freeware) waarvoor de maker als dank een briefkaart of ansichtkaart vraagt. Ook wel cardware genoemd.

PSYCHEDELICWARE

Software om bewegende beelden te maken met in elkaar overvloeiende felle kleuren, zoals die in de jaren \60 populair waren'

PUBLIC DOMAIN SOFTWARE

Software die iedereen in principe vrij mag kopiëren en gebruiken. De maker ziet af van vergoeding voor het gebruik van het programma.

PUSHWARE

Software die gebruik maakt van PUSH-TECHNOLOGIE voor het verkrijgen van de benodigde gegevens.

ransomware

Gijzelprogramma dat gebruikers de toegang tot hun bestanden verhindert, tot er betaald is.

scareware

Malware of een aanbieding van een loze oplossing voor een probleem waarover je bang gemaakt wordt.

scumware

Programma’s die advertenties, hyperlinks, adresbestemming, pagina’s en dergelijke van een bestaande website veranderen.

SCUMWARE

Verzamelnaam voor smerige software. Chattaal

shareware

Programmatuur die je gratis mag proberen en dan voor weinig geld kunt kopen.

SHAREWARE

Computerprogramma, dat gedurende een bepaalde periode gratis gebruikt mag worden om het programma uit te proberen. Na afloop wordt verwacht dat er een vergoeding aan de ontwikkelaar betaald wordt. Op internet zijn veel sharewareprogramma\s te vinden.'

SHELFWARE

Software die onverkocht op de planken in de winkels of ongebruikt in een kast blijft liggen: programmatuur die niet meer kan worden verkocht of gebruikt. Ook wel eens spottend winkeldochters genoemd.

SHITWARE

Uitdrukking voor waardeloze software. Chattaal

SHOVELWARE

Software met \scheppen\' extra\'s in de vorm van bijvoorbeeld CD-Rom\'s. Die extra\'s voegen echter weinig tot niets toe aan de functionaliteit van die software. De term wordt ook gebruikt voor websites die bestaan uit allerlei materiaal dat bij andere websites weggehaald is.'

slideware

Programmatuur in ontwikkeling waarvan de tijdschema’s steeds verschoven worden.

SLIDEWARE

Ander woord voor VAPORWARE. Software die aangekondigd is, maar nog niet bestaat. Manier van marketing om te onderzoeken of er een markt voor bepaalde software is. Soms gebruikt om te kijken of er belangstelling is voor een nog te ontwikkelen programma, zoals bijvoorbeeld een computerspel. Ook wel WISHWARE of BROSHUREWARE genoemd.

SNOOPWARE

Programma dat ongemerkt surfgedrag van internetgebruikers registreert. Snoopware wordt vooral gebruikt door het management van bedrijven, dat wil weten wat werknemers de hele dag doen. Zie ook SPYWARE.

SOFTWARE

Verzameling instructies voor een computer met als doel het uitvoeren van een bepaalde taak. Zo\n taak heet een programma. In grote lijn zijn er twee soorten software. Systeemsoftware, die dient voor het laten werken van een computer en alle onderdelen daarvan. Applicatie-software, die dient voor het laten verwerken van allerlei gegevens. Een misverstand is dat software en gegevens (data) hetzelfde zijn. Software \'vertelt\' een computer wat te doen met gegevens.'

bruikbaarheid van software software usability

Een onderdeel van softwarekwaliteit, bijvoorbeeld gemeten met een SUMI-test.

spyware

Kleine programmaatjes die meekomen met een brief of rapport, die de reacties daarop en andere privé informatie naar de verzender doorsturen via internet. Vaak een trojaans paard.

SPYWARE

Programma dat ongemerkt surfgedrag van internetgebruikers registreert. Ook wel snoopware genoemd. Vaak gebruikt voor advertentiedoeleinden.

Software SW

Programmatuur, meestal een bundeling van vele duizenden programma's; met hardware een computersysteem.

teamware

Synoniem van groupware, software voor samenwerken.

TEAMWARE

Andere benaming voor GROUPWARE

testware

Alle hulpmiddelen en gereedschappen gebruikt voor het testen van een informatiesysteem of toepassing.

TRASHWARE

Software die slecht geprogrammeerd is. Ook wel CRIPPLEWARE genoemd.

TREEWARE

Uitdrukking voor documenten die op papier (van hout, dus van bomen) zijn afgedrukt. Chattaal

tripleware

Aanduiding van programmatuur die drie keer wordt uitgebracht voordat ze echt bruikbaar is.

vaporware

Apparaten en programmatuur die aangekondigd zijn, maar nooit worden geleverd; verdampen.

VAPORWARE

Software die aangekondigd is, maar nog niet bestaat. Manier van marketing om te onderzoeken of er een markt voor bepaalde software is. Soms gebruikt om te kijken of er belangstelling is voor een nog te ontwikkelen programma, zoals bijvoorbeeld een computerspel. Ook wel WISHWARE, SLIDEWARE of BROSHUREWARE genoemd.

WANKWARE

Term die gebruikt wordt voor software met pornografisch materiaal.

WARMWARE

Bijnaam voor de mensheid, tegenhanger van software en hardware. Ook wel LIFEWARE of WETWARE genoemd. Chattaal.

WETWARE

Bijnaam voor de mensheid, tegenhanger van software en hardware. Ook wel LIFEWARE of WARMWARE genoemd. Chattaal.

wishware

Apparatuur en programmatuur die je wel zou willen hebben, maar die nog niet aangekondigd is.

WISHWARE

Software die aangekondigd is, maar nog niet bestaat. Manier van marketing om te onderzoeken of er een markt is voor bepaalde software. Ook wel VAPORWARE, SLIDEWARE of BROCHUREWARE genoemd.