variabele placeholder

Algemene variabele die tijdens de uitvoering mogelijk verschillende waardes kan krijgen, alles wat een reservering inhoudt.

variabele variable

Symbolische naam waaraan verschillende waarden kunnen worden toegekend; veranderende grootheid.

variabele variant

Variabele hoeveelheid, geen constante.