domeinnaam domain name

De unieke naam van een domein; deze namen werden geregistreerd door de IANA.

DOMEINNAAM

Een domein is een eigen gebied op internet. Dat kan een computer of internetsite zijn. Elk domein is een uniek internetadres, dat nodig is om via internet te kunnen worden bereikt. De naam bestaat uit minimaal twee delen, gescheiden door een punt. Een domeinnaam is gekoppeld aan een IP-adres. De computer die de namen aan de nummers koppelt, is een domeinnaamserver. De hoogste domeinnamen (GTLD - Generic Top Level Domainname) zijn: edu (educatie), com (commercieel), gov (government - overheid), org (niet-commerciële organisatie), net (openbaar netwerk), mil (militaire organisatie). Nieuwe domeinnamen door ICANN geregeld in 2002: biz, info, name, en pro. Verder nog de gesponsorde namen: aero, coop en museum. ZIe ook SUNRISE.