Het uitvoeren van een opdracht of programma.
Code die aangeeft hoe de uitvoering van een instructie of programma is verlopen.
De fase waarin een programma, na compileren, uitgevoerd wordt, zie ook compile-and-go.
Een omgeving waarin programma’s uitgevoerd worden, het besturingsssteem, I/O-apparatuur en netwerkverbindingen.
Tijd nodig om een programma uit te voeren.
Het uitvoeren van een programma of toepassing in batch modus.
De ogenschijnlijk gelijktijdige uitvoering van twee of meer taken of programma’s in een computer.
Twee of meer programma's worden ogenschijnlijk parallel uitgevoerd, maar in werkelijkheid krijgen ze steeds om de beurt een korte tijd de beschikking over de processor en de andere voorzieningen.
Het uitvoeren van een opgeroepen taak.