uitvoeringsfase execute phase

De fase waarin een programma, na compileren, uitgevoerd wordt, zie ook compile-and-go.