uitvoeren execute

Een programma (executable) uitvoeren.

uitvoeren output

Ww Verwerkte computergegevens naar een bestand, disk, netwerk of printer sturen.

uitvoeren perform

Een bepaalde bewerking doen of actie uitvoeren.

uitvoeren run

Ww Uitvoeren, een programma ‘draaien’.

uitvoeren run in

Draaien in een bepaalde omgeving.