Zn Een complete machine.
Een instructie die direct door een computer wordt uitgevoerd.
Een platform waarop of een omgeving waarin computers of mobieltjes (mobile) direct met andere computers zaken afhandelen, zonder menselijke tussenkomst.
Beeldherkenning met een camera en computer die beelden analyseert op bepaalde kenmerken; USB3 Vision norm.
Kenmerk van programmatuur die alleen met een speciaal type computers of randapparatuur werkt.
Tijd die een computer nodig heeft voor een cyclus.
Programmeertaal die speciaal voor een bepaald type computer is ontworpen, niet in andere computers werkt.
Er zijn 2 definities.
Er zijn 4 definities.