bewerken edit

Ww Met een edit-programma een toepassingsprogramma, tekening, tekst enzovoort invoeren en veranderen.

bewerken machine

Ww Met een machine bewerken, bijvoorbeeld met een draai- of freesbank.

bewerken manipulate

Gegevens of een object bewerken.

bewerken massage

Tekst of gegevens behandelen om ze de gewenste vorm of inhoud te geven.