bewerken machine

Ww Met een machine bewerken, bijvoorbeeld met een draai- of freesbank.

machinaal machine

Bn Alles wat apparatuur is of direct daarmee te maken heeft.

machine

Zn Een complete machine.