Een uitgeschreven berekening, met variabelen.
Programma opgeslagen in de vorm van een binaire boomstructuur, met in ieder knooppunt (node) een expressie; wordt gebruikt voor de runtime van dynamische talen en wordt gecompileerd.
Uitdrukking met symbolen en logische operatoren.
Uitdrukking met een of meer vergelijkingsoperatoren, o.a. gebruikt voor het selecteren van gegevens.