uitdrukking expression

Een uitgeschreven berekening, met variabelen.