Ww Informatie opslaan over een bepaald onderwerp, meestal voorzien van een korte inhoudsopgave of register.
De verandering van grootheden meten en regelmatig registreren met een data logger.