direct

Bn Rechtstreeks, niet via een omweg. Zie ook direct current.

doorsturen direct

Ww Doorsturen naar, bijvoorbeeld resultaten van een apparaat naar een ander apparaat sturen in DOS, aangegeven met > en

richten aan direct

Ww Bestemd zijn voor een persoon, groep of organisatie.

direct directly

Wordt gebruikt in samenstellingen, bijvoorbeeld: directly-coupled, om aan te geven dat twee zaken direct gekoppeld zijn of samenwerken, zonder intermediair.

direct immediate

Indicatie dat een bepaalde bewerking of instructie direct wordt uitgevoerd.

direct instantaneous

Actie wordt meteen na de opdracht ondernomen in een online-systeem.

direct random

Direct, zonder tussenstappen.

direct zero latency

Zonder vertraging, onmiddellijke respons.