begin

Zn Het begin van een actie of activiteit, bijvoorbeeld een begintag.

beginnen begin

Ww Een actie of activiteit starten, bijvoorbeeld door een begintag.

begin initial

Bn Begin-, dat waarmee begonnen wordt.
Zn Aanvankelijk, dat waarmee begonnen wordt.

begin top

Het begin van een tekst, bladzijde of bestand; letterlijk: bovenkant.