groupware

Programmatuur waarmee verscheidene gebruikers in een netwerk, zonder dubbel werk te doen, samen aan één project kunnen werken.

GROUPWARE

Software voor meer dan één gebruiker met als doel de communicatie tussen de medewerkers van een bedrijf efficiënter te laten verlopen, veel gebruikt in netwerken. Bekende groupwareprogramma\s zijn: Lotus Notes, Novell Groupware en Exchange. Zie ook LAN.'