Local-Area Network LAN

Lokaal netwerk (nu Ethernet) waarmee aangeslotenen met elkaar en de buitenwereld kunnen communiceren, zie ook C-LAN, R-LAN, remote LAN, virtual LAN, wireless LAN, zero-slot LAN.

LAN

Afkorting van Local Area Network, computernetwerk binnen een beperkt gebied, bijvoorbeeld binnen een gebouw of een universiteitscomplex. De aangesloten gebruikers delen ook printers en andere apparatuur. Zie ook LAN BRIDGE en WAN.
Local-access network
Local-area network

LAN local-area network

Lokaal netwerk (LAN) rond een computer of cluster, meestal Ethernet.