DRIBBLEWARE

Term voor nog niet bestaande software die aangekondigd is en goede recencies heeft gekregen. Het is eigenlijk de stap die volgt na vaporware. De term wordt echter ook gebruikt voor software die nog niet af is. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van internet kunnen updates gedownload worden.