download

Zn Het bestand dat is gedownload.

laadbaar download

Zn Eigenschap van een font dat normaal niet aanwezig, maar kan worden gedownload.

ophalen download

Ww Bestanden van een systeem overbrengen naar een pc.

DOWNLOAD

Binnenhalen van een bestand van een andere computer naar uw eigen computer. Dat bestand kan een computerprogramma, tekst, beeld, video of geluid zijn. Zie ook UPLOAD.