uitgebreid advanced

Kwalificatie gebruikt voor een uitgebreide versie van een product, programma of technologie.

uitgebreid extended

Een veel gebruikt woord in de computerwereld omdat men te beperkt begonnen was.