information info

Informatie bedoeld ter informatie, zie ook NFO file.

informatie information

Gegevens, zoals cijfers, letters en andere tekens, in een voor mensen begrijpelijk verband gebracht door informatieverwerking.