informatiesysteem information system

Een combinatie van computers, randapparatuur, programmatuur en een menselijke organisatie, die gegevens tot informatie verwerkt.