gewogen gemiddelde weighted average

Gemiddelde bepaald door gewichten toe te kennen aan individuele waarden.