fabrikant manufacturer

Bedrijf dat producten vervaardigt, mogelijk samen met contractanten.