configuratiebestand configuration file

Bestand waarin de configuratie wordt gespecificeerd, bijvoorbeeld CONFIG.SYS in Windows.