concurrentie competition

Situatie waarin er voor klanten of gebruikers sprake is van werkelijke keuze, zodat er een marktwerking kan ontstaan.