EVOLWARE

Afkorting van EVOLvable hardWARE. Een toekomstige benadering van computer- en softwareontwerp, waarbij het mogelijk moet worden dat computerapparatuur zichzelf kan verbeteren