BRONCODE

(Source code). De vorm van een computerprogramma die gelezen kan worden. Hierin staan de programmaregels zoals ze door een programmeur ingevoerd zijn. De broncode wordt door een speciaal programma omgezet in machinetaal, waardoor het programma door een computer uitgevoerd kan worden. Zonder deze code kan een programma niet gewijzigd worden. Vaak zijn aan deze broncode auteursrechten verbonden. Bij een zogeheten open broncode kan iedereen die code gebruiken en bewerken. Zie ook OSS of OPEN SOURCE SOFTWARE.

broncode source code

Programma dat door programmeurs wordt geschreven en daarna wordt gecompileerd tot een uitvoerbaar programma.