Complex stelsel van hardware en software om gewenste doelen te realiseren.
De hoofdmap van een systeem.
Tegenwoordig een intranet waarmee de medewerkers van diverse afdelingen in verschillende locaties direct samenwerken.
Glasvezelkabel zonder repeaters.
Het adres (meestal letters) van een computer, dat kan worden gebruikt om contact te maken met die computer. Ook wel domein, domain, machineadres, IP-adres of adres genoemd.
Persoon die de systeemconfiguratie bijhoudt, gebruikers autoriseert en de toegang beheert.
Bepaling van welke taken een systeem moet verrichten en hoe dat moet gebeuren.
Apparaat van een systeem, bestuurd door het besturingssysteem.
In een netwerk, knooppunt waar een systeemapparaat staat.