OS, programmatuur die de basisvoorzieningen van de apparatuur beschikbaar stelt voor toepassingsprogramma’s, Windows of Linux.
Programmatuur die de opdrachten van de gebruiker ‘vertaalt’ en doorgeeft aan het besturingssysteem.
Besturingssysteem waarvan de programma’s op disk zijn opgeslagen. Zie ook DOS.
Eenvoudige versie van het besturingssysteem dat in een klein apparaat of voor een bepaald doel gebruikt wordt, nu vaak gebaseerd op Linux.