WEBBASED

Term die gebruikt wordt voor programma\s die werken volgens de normen van het World Wide Web (op internet gebaseerde programma\'s). Met webbased programma\'s kan alleen online gewerkt worden. Bijvoorbeeld programma\'s die in een browser opgestart kunnen worden.'