verbinding circuit

Fysieke verbinding tussen twee punten om te telefoneren of gegevens over te zenden.

verbinding connection

Combinatie van kabels, draden of andere vormen waardoor twee plaatsen direct met elkaar verbonden zijn.

verbinding joint

Koppeling gemaakt middels een las, schroef of soldeer.

verbinding junction

Verbinding, tussen twee punten.

verbinding link

Zn Verbinding, bijvoorbeeld een 155 Mbps ATM-link.

verbinding pipe

Zn Zie dumb pipe.

verbinding wrap

Zn Verbinding in een netwerk.