regelmatig frequent

Veelvuldig, herhaaldelijk.

regelmatig regular

Niet speciaal.