openbaar common

Door iedereen te gebruiken.

openbaar public

Informatie, directory of kanaal dat voor iedereen toegankelijk is.

openbaar public access

Toegang voor iedereen, bijvoorbeeld in het vaste of mobiele telefoonnet.