gebruiker deployer

Persoon die, bedrijf dat of organisatie die middelen gebruikt.

gebruiker user

Algemeen begrip voor eindgebruikers, managers en de organisatie die een programma gebruiken.