gebruik deployment

De inzet van een middel, mensen, software of hardware.

gebruik usage

Het gebruik dat je maakt van een informatiesysteem of netwerk.

gebruik use

Zn Gebruik van apparaten of diensten. In use (in gebruik); unused (niet-gebruikt).

gebruik utilization

Het gebruik van een apparaat of middel.