fouten noise

Fouten in de overdracht van gegevens bij datatransmissie.