automatisch automatic

Aanduiding dat de werking plaatsvindt zonder veel menselijk ingrijpen. Alles wat automatisch gaat, gaat ook automatisch mis.

automatisch hands-off

Aanduiding dat een proces, bijvoorbeeld backup, automatisch wordt uitgevoerd.

automatisch unattended

Een upgrade of backup wordt gedaan zonder dat mensen daarbij betrokken zijn. Een machine die automatisch werkt zonder menselijke bediening.