WWW world-wide wireless

Het idee dat iedereen draadloos kan of zal gaan werken.

World Wide Web WWW

W3, zie World Wide Web.

WWW

Afkorting van World Wide Wait. Heeft betrekking op de soms lange wachttijden. Chattaal
W3
World Wide Waiting (ironically)
World Wide Web
World Wide Wireless (wireless Internet)

WWW

Afkorting van World Wide Web. Mogelijkheid van de ene computer naar de andere over te gaan via hyperlinks. In feite een grafische interface. Alles op het World Wide Web heeft een adresverwijzing. Het World Wide Web is in gebruik sinds 1991 en bedacht door Tim-Berners Lee. Eerst was alle informatie gebaseerd op tekst, later waren ook plaatjes en nog later geluid en video mogelijk. De eerste browser die gebruikt werd (1993) was MOSAIC van NCSA. Zie ook CERN, HYPERLINK, MOSAIC, NCSA en HIT.