informatie software

Informatie in een direct bruikbare vorm.

programmatuur software

Programmatuur bestuurt de apparatuur en computers, meestal software genoemd; tegengesteld hardware.

SOFTWARE

Verzameling instructies voor een computer met als doel het uitvoeren van een bepaalde taak. Zo\n taak heet een programma. In grote lijn zijn er twee soorten software. Systeemsoftware, die dient voor het laten werken van een computer en alle onderdelen daarvan. Applicatie-software, die dient voor het laten verwerken van allerlei gegevens. Een misverstand is dat software en gegevens (data) hetzelfde zijn. Software \'vertelt\' een computer wat te doen met gegevens.'

Software SW

Programmatuur, meestal een bundeling van vele duizenden programma's; met hardware een computersysteem.