POACHWARE

Term die gebruikt wordt voor het "overplakken" van een banner door een andere banner (door software als Gator).