middleware

Systeemprogrammatuur, zoals database managementsysteem, TP-monitor, screen handler, SQL. Werd vooral gebruikt in client/server-systemen.

MIDDLEWARE

Softwarelaag tussen bestaande systemen en onderdelen. Middleware doet niets anders dan het koppelen van diverse systemen die los van elkaar werden ontwikkeld.