MESSAGE ORIENTED MIDDLEWARE

Afgekort MOM. Speciale software waarmee in een netwerk boodschappen verstuurd en ontvangen kunnen worden zonder dat de gebruiker daar iets van merkt.