HOOKEMWARE

Software met ingeperkte functionaliteit met als doel de gebruiker te prikkelen de volledige versie te kopen. Komt van de term hooked, verslaafd.