BROCHUREWARE

Software die aangekondigd is, maar nog niet bestaat. Manier van marketing om te onderzoeken of er een markt is voor bepaalde software. De term brochureware wordt ook wel gebruikt voor brochures en ander printmateriaal dat zonder veel aanpassingen op internet gezet kan worden. Bijvoorbeeld door middel van een PDF-bestand. (Ook wel WISHWARE, SLIDEWARE of VAPORWARE genoemd.)